Werken met verstandelijk en lichamelijk gehandicapten

 

Er zijn best veel mensen die met mensen werken met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ze worden tijdens hun werkzaamheden goed begeleid door personen die weten hoe ze met dergelijke personen om moeten gaan. De verstandelijk, lichamelijk of personen met een psychische beperking kunnen beschut werk doen. Je hebt dan in een “beschutte omgeving” aangepaste werkomstandigheden. Je hebt veel meer begeleiding en aangepast werk, dan bij een gewone werkgever. De personen die voor deze begeleiding in aanmerking komen, is behoorlijk. Daarbij kun je denken aan personen met een verstandelijke beperking, met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek of zintuiglijke beperking (het slecht kunnen zien en horen). Toch kunnen al deze personen op hun manier deelnemen aan het arbeidsproces.

 

De werkvorm gebaseerd op de SEO-R schaal

 

Voor het werken met mensen met een verstandelijke handicap is de SEO-R schaal ontwikkeld. Het is de schaal die de emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking aangeeft. De ontwikkelde schaal is eenduidiger geworden. Er is nu voor ieder domein een bakje met item kaartjes waar de “kernen” of de “ontwikkeling” van de persoon in staan. Iedere ontwikkelingsfase van de persoon heeft een kleur. Zo krijgt iedere persoon een kleurenprofiel, zodat men direct kan zien welke ontwikkelingsfase bij een persoon overheerst. Ook ziet men aan de kleur direct welke domeinen afwijken. Deze manier van werken is ook goed om bij grote groepen personen een inschatting te maken voor wat betreft het emotioneel functioneren. Bij een grote groep kinderen, jongeren en volwassenen, die een verstandelijke handicap hebben, zal er sprake zijn van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Hierbij zal het cognitief, sociaal en emotioneel gebied zich niet gelijkmatig ontwikkelen. Door het kleurenprofiel te bekijken, kan men goed inschatten hoe de persoon moet worden geholpen.

 

Trainingen voor professionals

 

  1. organiseert trainingen voor professionals die met personen werken met een verstandelijke handicap. Het zijn de professionals die met kinderen, jongeren en ouderen werken in de gehandicaptenzorg, GGZ, het speciaal onderwijs of in een eigen praktijk. Het doel van de trainingen is om de deskundigheid van de professionals te versterken, waardoor de personen met een verstandelijk handicap weer beter geholpen kunnen worden. De trainingen richten zich op gereedschappen die in de praktijk direct toegepast kunnen worden. Door deze als professional te gebruiken, kun je de kwaliteit van het leven verbeteren, de klachten verminderen en de onderlinge relaties verbeteren. De trainingen worden kleinschalig gegeven, zodat er meer persoonlijke aandacht is.