Over ons

Verpleging is een beroep dat erop gericht is individuen, gezinnen en gemeenschappen te helpen elkaar weer te ontmoeten, een optimale gezondheid en functioneren te bereiken en te behouden. Moderne definities van verpleegkunde definiëren het als een wetenschap en een kunst die zich richt op het bevorderen van de kwaliteit van leven zoals gedefinieerd door individuen en gezinnen, gedurende hun levenservaringen vanaf de geboorte tot de zorg aan het levenseinde.

In premoderne tijden verzorgden nonnen en militairen vaak verpleging. De religieuze en militaire wortels van de moderne verpleging zijn nog steeds aanwezig. In Groot-Brittannië staan ​​senior verpleegkundigen bijvoorbeeld bekend als “zusters”. De laatste tijd stromen Canada en vele verpleegsters terug om te werken in een “religieus” op de grond aan de overkant van de “Parish Nursing”. Deze verpleegsters werken binnen een kerkgemeenschap om gezondheidseducatie, counseling en doorverwijzingen te geven om gemeenschapsondersteunende instanties te bieden, en om vrijwilligers uit de christelijke gemeenschap in contact te brengen met mensen die hulp nodig hebben.